V rámci své výstavní dramaturgie prezentace mezinárodního umění Wannieck Gallery v Brně zařadila na léto roku 2011 reprezentativní a zároveň retrospektivní přehlídku současné slovenské malby pod názvem „ObraSKov“. Jedná se o ambiciózní projekt největší výstavy slovenské malby v Čechách a na Moravě v posledním období. Jejím hlavním záměrem je představit české kulturní veřejnosti ucelenou kolekci slovenské malby a její hlavní vývojové tendence za posledních deset let (po roce 2000). Jedná se o predstavení silných osobností a jejich programů a zároveň i o potřebný mezigenerační dialog s tím, že výstava představuje aktuální podoby slovenské malby od nejstarší bratislavské generace (prof. V. Popovič (1939), prof. Rudolf Sikora (1946)) po nejmladší absolventy košické školy (Lucia Dovičáková (1981), Boris Sirka (1981)). Výstava přinese nosné polohy malby na Slovensku, jasně ukáže jejich směřování a specifika v rámci středoevropského regionu – od figurální malby (V. Popovič, B. Hostiňák, L. Gažiová) po geometrickou abstrakci (M. Balážová, A. Szentpétery, J. Vasilko); od expresívních projevů (M. Blažo, E. Binder, J. Farmanová), přes post-konceptuální přístupy (B. Baláž, D. Lehocká, T.D.), vstupy technických obrazů a manipulací (D. Fischer, M. Czinege, E. Šille) až po de-konstrukci malby (V. Rónaiová, BinderFreš). Součástí tohoto ojedinělého projektu ObraSKov budou rovněž průvodní individuální výstavy mladých slovenských autorů: Michala Czinegeho (Galerie Za stěnou) a Michala Černušáka (Galerie Na mostě).

Kurátorem výstavy je PhDr. Vladimír Beskid, přední slovenský historik umení a kurátor Galérie Jána Koniarka v Trnavě, který se dlouhodobě věnuje problematice média malby ve středoevropském kontextu. Výstava „ObraSKov“ tak bude programově navazovat na ucelené prezentace slovenského umění v brněnské galerii už v minulosti, např.: PitoreSka – o současném slovenském obraze, 2007; či CZ–SK (současná mladá malba) 2008–09.