Hosté:

DAVID KOŘÍNEK, teoretik nových médií a umělec (CAS FAMU, Scholastika, Rafani) “O ‘ohromujícím’ a ‘skromném’ ”

PAVEL TUREK, hudební publicista (Respekt) “Poor Sound”

TOMÁŠ KAJÁNEK, umělec “Potřeba sdílení”

 

O současné “přehlcenosti” společnosti obrazy dnes již mluví kdekdo, přesto však počty návštěvníků galerií a muzeí závratně nestoupají, a naopak se nezadržitelnou rychlostí rozvíjejí nové možnosti amatérské produkce vizuálních obsahů a jejího šíření prostřednictvím sociálních sítí a jiných online kanálů. Demokratizace vizuální kultury, jak tento proces označujeme, proniká do všech oblastí světa obrazů od žurnalistiky, současného umění a populární kultury až po vědu. Na jedné straně s sebou tento proces přináší možnost sebevyjádření a zviditelňuje osoby a skupiny, které nejsou v hlavním proudu společnosti slyšet. Na straně druhé se však často amatérská vizuální produkce vyznačuje nízkou formální i obsahovou kvalitou, či opakuje a prohlubuje žánrové i společenské stereotypy.

 

Jaké mají v současné vizuální kultuře postavení a význam neprofesionálně vznikající digitální obrazy cirkulující hladinami i hlubinami internetu? Jaké jsou nevyzpytatelné cesty “trash” videí plnících sociální sítě? A jak se tyto obrazy vztahují k profesionální umělecké, hudební a mediální tvorbě?

 

Program volně vychází z inspirace esejí současné umělkyně a teoretičky Hito Steyerl “In Defense of the Poor Image“.