Odhalení sochy

Jan Boháč, Anna Ročňová

11. 10. 2014

16:00

sokl v parku u Schwarzenberské hrobky

Sochařský projekt určený do Třeboně, který se vztahuje k umísťování umění do veřejného prostoru a jeho vnímání ze strany veřejnosti.

Druhou sochařskou realizaci vytvořila Anna Ročňová a Jan Boháč. Jejich práce vystřídá sochu Anny Hulačové a Dušana Litvana, která zde byla umístěna od května 2014.

Kontext a historie místa kolem bývalého prázdného soklu v parku u Schwarzenberské hrobky je zadáním k volné autorské interpretaci původní sochy Anděla Ochranitele. Všechny realizace specificky pracují s pojmem sochařství a prací ve veřejném prostoru. Snahou projektu je umožnit studentům sochařství a začínajícím autorům zkušenost s realizací tohoto typu. Záměrem je vytvoření platformy, která umožňuje vznik nových uměleckých děl a podporuje mladé autory.

V minulém roce proběhla první část experimentálního projektu, během které vznikla volná vizuální studie k následným realizacím, které probíhají tento rok.

Odhalení sochy proběhne v sobotu 11.10.2014 od 16:00 v parku u Schwarzenberské hrobky a bude doprovázeno hudbou a hodováním.

Organizace: Matouš Lipus, Barbora Ševčíková

Grafika: Michaela Zaoralová

Projekt vznikl za finanční podpory UMPRUM a nefinanční spolupráce s CSUMT a NPÚ.