Václav Janoščík v rámci přednášky představí a uvede základní témata aktuálně vycházející antologie Mysl v terénu, která je úvodem do myšlení soudobého filosofického realismu v rámci rozmanitých proudů objektově orientované ontologie, nového materialismu či spekulativního realismu. Mezi texty můžeme najít racionalisticky laděné statě badatelů a badatelek jako Alain Badiou, Quentin Meillassoux nebo Ray Brassier, objektově orientované a materialistické koncepce Leviho Bryanta, Timothyho Mortona, Jane Bennettové či Isabelle Stengersové, stejně jako politicko-teoretické intervence Rezy Negarestaniho a xenofeministického kolektivu Laboria Cuboniks. Tyto eseje slouží jako vstupní brány do širokého spektra debat odehrávajících se na samém čele filosofické avantgardy dneška, která se snaží vypořádat s dědictvím (post)kantovské filosofie, fenomenologie, analytické filosofie i poststrukturalismu. Novým způsobem se tak zde pokládají staré otázky poznatelnosti věci o sobě, architektury vnímání, postavení člověka v planetární síti mimo-lidských aktérů či možnosti univerzalistického emancipačního projektu.

Václav Jánoščík, Lukáš Likavčan, Jiří Růžička (eds.): Mysl v terénu – Filosofický realismus v 21. století
https://bookstore.artmap.cz/en/4895-mysl-v-terenu-filosoficky-realismus-v-21-stoleti-vaclav-janoscik-lukas-likavcan-jiri-ruzicka-eds

Václav Janoščík (*1985) vystudoval filozofii a historii vědy na FF UK a ve stejné době získal také magisterský titul z práv na Právnické fakultě UK. Po magisterském studiu absolvoval umělecko-teoretický doktorský program na UMPRUM, který zakončil v roce 2014 dizertační prací s tématem Obrat k subjektu, problém umění mezi modernismem a poststrukturalismem. Až na výjimky se většinu svého profesního zaměření věnuje současné teorii a filozofii umění, již také přednáší jako externí pedagog na předních českých akademiích a univerzitách (AVU, UMPRUM, FAMU, FF UK ad.). Ve svých výstavních projektech se věnuje aktuálním fenoménům současnosti, jako je role subjektu a návrat k objektu jako něčeho, co se propisuje do našich každodenních vztahů s okolním světem a společenstvím. Kromě pedagogické a kurátorské činnosti se také věnuje vlastnímu psaní, jeho texty vyšly v časopisech jako Ateliér, Art & Antiques nebo v Kulturním čtrnáctideníku A2 ad.

OE18 je cyklus přednášek hostujících teoretiků, umělců a pedagogů na témata současného umění a nových technologií. Přednášky jsou určeny pro studenty FAMU, studenty jiných vysokých škol a pro veřejnost. Cyklus pořádá Centrum audiovizuálních studií FAMU.

FAMU, Smetanovo náb. 2, Praha 1
Místnost U2, 2. patro
http://cas.famu.cz/
Vstup volný