grafický design: Pavel Holomek

Druhá instalace uvedená v nově vzniklém výstavním prostoru vitríny 45 000 l: Objem pro angažovanou architekturu reflektuje současný stav na Ukrajině. Prostřednictvím fotografií architekta a umělce Oleksandra Burlaka získáváme aktuální vhled do situace v hlavním městě Kyjevě a jeho obyvatel bránících svou kulturu a historii.

 

Aktuální válečný konflikt na Ukrajině vyvolaný ruskou agresí se promítá do všech sfér běžného života. Od prvních dnů dochází k systematickému a rozsáhlému ničení kulturního fondu a k nenávratným ztrátám památek. Odpor obyvatel probíhá mimo jiné i na kulturním poli, kde důležitou roli sehrává ukrajinské, nejen architektonické, dědictví. Napříč zemí můžeme sledovat dva protichůdné fenomény vztahu obyvatel k jejich památkám a památníkům. Vedle vlny dekomunizace a neřízené demontáže památníků glorifikujících ideologii minulého režimu SSSR vzniká iniciativa občanů pomocí neformální drobné architektury naopak chránit monumenty odkazující na historii ukrajinského národu.

 

K dnešnímu datu bylo na Ukrajině zničeno 479 památek a kulturních institucí s různými stupni ochrany. Asi nejaktuálněji situaci mapuje web Ministerstva kultury ukrajinské vlády. Série fotografií Wartime Kyiv vznikla na zakázku pro kreativní platformu Platfor.ma, kde se dají ve formě setu deseti pohlednic zakoupit. 

 

kurátorka: Eva Truncová 

poděkování: Radek Toman, Adéla Šoborová, Petr Sedlák, Lucie Zádrapová, Martin Králík, Klára Walterová, David Vaculík, Alex Bykov, Šárka Svobodová, Petr Hasala