Ilustrace: Tereza Bartůňková

Jaký je smysl umění? Mění se tento smysl, překračujeme-li hranice států a politických systémů? A co se stane, jestliže umění překročí hranice svých vlastních definic?

V pátek 27. listopadu se uskuteční mezinárodní on-line sympozium zkoumající působení Jindřicha Chalupeckého (1910-1990) v mezinárodním kontextu a konfrontující jej s podobnými osobnostmi působícími ve stejné době ve střední Evropě.

Příspěvky:

 

▷Tomáš Pospiszyl (Akademie výtvarných umění v Praze) představí Jindřicha Chalupeckého v dualitě jeho domácích a zahraničních zájmů.

▷Anežka Bartlová shrne Chalupeckého představu o podobě a roli výtvarné kritiky.

▷Tomáš Glanc (Universität Zürich) zhodnotí působení Jindřicha Chalupeckého mezi nonkonformními umělci Sovětského svazu 70. let.

▷Zuzana Wagner (Národní galerie Praha) podá přehled Chalupeckého aktivit v Itálii.

▷Pozoruhodnou koncepci umění polského teoretika umění Jerzy Ludwinskiho zprostředkuje Magdalena Ziolkowska (Andrzej Wróblewski Foundation).

▷Ieva Astahovska (Latvian Centre for Contemporary Art) nás seznámí s činností spiritus agens lotyšského umění Valdise Āboliņše.

 

Domácí část sympozia bude probíhat v Místodržitelském paláci (Moravská galerie v Brně) a bude situována do prostředí koncipovaného umělkyní Julií Béna (ve spolupráci s Národním divadlem v Brně), která zde následně bude natáčet video-performance interpretující osobnost Chalupeckého z pohledu umělkyně ve 21. století. Výsledné třídílné video zveřejníme v průběhu prosince.

 

Sympozium se koná v rámci dlouhodobého projektu „Svět Jindřicha Chalupeckého“, v rámci něhož se Společnost Jindřicha Chalupeckého věnuje výzkumu, doplňování archivních materiálů a kurátorské a teoretické práci svázané s osobností významného českého teoretika a kurátora Jindřicha Chalupeckého. Projekt se soustředí zejména na současné odkazy jeho života a práce, včetně Ceny Jindřicha Chalupeckého, která je po něm od roku 1990 pojmenována.

 

Koncepce sympozia: Tomáš Pospiszyl, Tereza Jindrová
Produkce: Sára Davidová, Jakub Lerch

 

Partner projektu: Moravská galerie v Brně, Magistrát města Brna
Akce probíhá za podpory Národního divadla Brno a FAVU VUT v Brně.