Pro Moon Gallery připravil Ondřej Blažek výstavu s názvem Multiscopic, ve které prezentuje několik starších plastických koláží doplněných o nová díla. Venkovní rám je pojednán plastickou koláží věnovanou vztahu k moderní elektronické hudbě. Instalace v interiéru pak odkazuje na architektonické abstraktně geometrické skulptury.

 

Ondřej Blažek (*1998) je architekt studující šestým rokem na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. V jeho díle se viditelně propisuje vztah ke geometrickým tvaroslovím, technice či znalosti perspektivních vyobrazení, které deformuje v abstraktní výjevy. Svá umělecká vyjádření nerad považuje za obrazy, ale spíše plastické koláže. Přirozeně se tedy neupíná na sourodé materiály nebo homogenní barvy. Užití obrazotvorných prvků často odvíjí od podkladové plochy nebo silného vztahu potřebného k vyjádření situace. Ondřej se také od útlého věku věnuje hře na klávesové nástroje a kompoziční činnosti. Autorův vztah k múzickému umění se významnou měrou odráží i v jeho výtvarné tvorbě.