V galerii libereckého cozy studio může veřejnost po delší době vidět práci Milana Knížáka na dokumentárních knihách – objektech. Kniha Objekt – Buch, která vznikla v sedmdesátých letech, mapuje jeho uměleckou činnost převážně v období let šedesátých. Knihy – objekty tvořil Milan Knížák od konce 50. let a byly finalizovány v roce 2017.

 

Výstava příznivcům umění, studentům i širší veřejnosti tento unikátní objekt prezentuje společně s premiérou dokumentu Milan Knížák OBJEKT–BUCH od Jany Chytilové a celkově připomíná zásadní význam aktivit a performancí Milana Knížáka v období 60.–70. let pro další vývoj umění u nás i ve světě. V rámci vernisáže byly uvedeny také skladby Knížákovy kapely Aktual a jeho Broken Music, kterou rozvinul počátkem 60. let. Díky té se společně s dalšími šesti českými skladateli objevil na seznamu 1000 nejvýznamnějších skladeb 20. století vybraných předními muzikology v roce 2005. 

 

Milan Knížák se svými uměleckými aktivitami proslavil daleko za hranicemi tehdejšího Československa. V roce 1968 se při svém pobytu v New Yorku stal jedním z vůdčích evropských představitelů mezinárodního uměleckého (nebo spíše anti-uměleckého) hnutí Fluxus, které vystavování obrazů v galerii nahradilo happeningy a experimenty s různými médii a uměleckými disciplínami, nejen vizuálními, ale i hudbou či poezií. Díla Milana Knížáka z této doby, záznamy a návody pro pořádání performancí jsou součástí sbírek mnoha zahraničních galerií mimo jiné: MoMA (The Museum of Modern Art, New York), Tate Gallery Londýn nebo Kunsthalle Hamburk.

 

Kurátor: Filip Kazda