Touto výstavou slaví umělci Ondřej Brody & Kristofer Paetau svůj „návrat“ k umění; vyprávějí v ní příběh o dalším zvláštním projektu nazvaném Snoop Morenga Dog Bonaparte Not Dead.
Brody & Paetau jsou konceptuálními umělci a přáteli, kteří dříve vytvářeli podivné, provokativní umění. Jejich umělecká strategie byla svou doslovností a přímočarostí mnohdy trapná. Kritičnost jejich děl by bylo možné charakterizovat jako „homeopatickou” ve smyslu „podobné se léčí podobným” (latinsky: Similia similibus curentur). Jejich „umělecká teorie” se zdála být založena na nepochopené a zkomolené citaci několika vět z knihy „Mein Kampf” („Můj boj”) Adolfa Hitlera: „Snaží-li se umělec bouřit vůči železné logice Moci, dostává se do konfliktu s pravidly, kterým je coby umělec dlužen za svou existenci. Jeho jednání proti Moci tak nutně vede k jeho vlastnímu pádu. Moc může být samozřejmě po jistý čas vysmívána, ale její pomsta se nakonec dostaví.” (Ondřej Brody & Kristofer Paetau)

Vlajka:

Geert Goiris / Ulterior

Kurátor: Frederik Vergaert

Vlajka je obvykle vnímaná jako sjednocující prvek – ve své symbolické rovině, ale i tím, že jednoduše definuje identitu, ke které se vztahuje. Toto přesvědčení chci zpochybnit tím, že zpodobním zcela jedinečnou indvidualitu, nerozpoznatelnou kromě několika výrazných rysů jako je barva kůže, bosé nohy atd.. (Geert Goiris, redakčně zkráceno)