Vystavená díla jsou v projektu pro konkrétní prostor galerie záměrně ustrnulé figury v procesu hry, k čemuž směřuje i promyšlený způsob adjustace. Tématicky jde autorovi o znovuotevření a převyprávění modernistických tezí a ideálů. K tomuto účelu využívá tvůrčí metody koláže a asambláže, které reflektují konstruktivní a dekonstruktivní postupy v navazující prostorové instalaci.