Výstava Ondřeje Malečka v Galerii Ferdinanda Baumanna vychází z jeho autorských ilustrací. Připravil je pro páté číslo Novin Na shledanou. Návrhy provedené černým akrylem na papír velikosti A4 zadání přesáhly a představují vrstevnatá autonomní díla. Vzniklo jich na několik desítek. Některé zobrazují konkrétní předměty, jiné mají silný symbolický význam a z nich jsme vytvořili výběr pro výtvarný doprovod novin a současně jsou předlohou i pro malířskou intervenci v Galerii Ferdinanda Baumanna. Vernisáž výstavy je spojená s křtem pátého čísla Novin Na shledanou a také s prezentací virtuální reality galerie Na shledanou.