Ateliér Knižní design Fakulty umění Ostravské univerzity vyhlašuje druhý ročník mezinárodní soutěže BookVision pro studenty vysokých uměleckých škol a pedagogických fakult. Do soutěže přijímáme autorské knihy a další knižní artefakty, které pojímají knihu jako médium pro volnou uměleckou tvorbu.

 

Soutěž je přehlídkou tvorby nastupující generace v médiu autorské knihy, knihy objektu a dalších volných uměleckých výstupů ve formě knihy jak v reálné, tak digitální podobě (interaktivní a digitální knihy). BookVision je platforma pro souhrnnější reflexi, konfrontaci a prezentaci autorské knihy a jejích přesahů, poskytuje přehled o aktuálnosti a vývoji tohoto média u mladé generace v mezinárodním srovnání.

 

Práce je možné přihlásit do tří kategorií:

1. Autorská kniha: Knihy pojednané autorem jako komplexní umělecké dílo, konceptuální autorské knihy, obrazové autorské knihy. Do kategorie nespadají bibliofilie.

2. Kniha-objekt: Unikátní knižní objekty, plastiky a experimenty s materiálem knižního bloku.

3. Digitální kniha: Autorské e-knihy, knihy jako digitální médium, multimediální projekty, interaktivní knihy a další virtuální knižní produkce.

 

Přihlášky podávejte prostřednictvím webu do 20. 3. 2023. Přihlášené práce posoudí odborná porota, která v každé kategorii vybere jednu vítěznou práci a užší výběr prací na výstavu, jež se bude konat v Galerii Fakulty umění Ostravské univerzity v květnu 2023. 

 

Podmínky soutěže a další informace zde.