Fakulta výtvarných umění VUT vypisuje výzvu k podávání výstavních projektů umělců/umělkyň a kurátorek/kurátorů do Galerie FaVU pro rok 2024. Výzva je určena jednotlivcům, skupinám nebo kolektivům z ČR a ze zahraničí. Vítány jsou vizuální, audiovizuální a zvukové projekty reagující na specifika výstavního prostoru nebo aktuální společenská témata. Výzva se netýká právě realizovaných diplomových a bakalářských prací nebo prezentací ateliérů bez další koncepční specifikace. Koncepce výstavních projektů není tematicky omezena. Kritériem výběru je kvalita výstavního projektu zasazená do kontextu prostoru a doby. V rámci výstavní sezóny 2024 je počítáno s podporou 6 projektů. Zaslané projekty posoudí galerijní rada fakulty.

  

Galerie poskytuje:

– výstavní prostory (114 m²);

– hlídání výstavy (kamerový systém);

– finanční krytí nákladů spojených s realizací výstavy ve výši 20 000 Kč (vč. autorských honorářů);

– produkce, technické zabezpečení a PR výstavy.

  

Kritéria pro podání projektu:

– vyplněný formulář on-line přihlášky

– stručná charakteristika projektu vč. obrazové dokumentace

– portfolio umělce*kyně/kurátora*ky vč. CV

  

Přihlášky se podávají elektronicky. Deadline pro odevzdání přihlášky je 13. září 2023.

  

Více informací zde.