Představujeme 2. ročník sympozia Rooted Everywhere, které se minulý rok konalo pod názvem Všude rajče. Cílem projektu je propojení studentstva a absolventstva FaVU v rámci sympozia, které se uskuteční 16.–22. 9. 2024 v prostorech bývalé Distillery na Pekařské ulici.

 

Kurátorským konceptem tohoto sympozia je prostor pro setkání, navázání spolupráce, diskusi, sdílení a také vytvoření prostředí otevřeného všem, v němž lze prezentovat vlastní i společnou tvorbu. Do otevřené výzvy se můžete hlásit jednotlivě, ale také již jako domluvené dvojice ve složení studentstvo+absolventstvo.

 

V první fázi otevřeme možnost vzájemného seznámení vytvořením profilů na základě shromážděných údajů, které budou zveřejněny mezi účastnictvem na online platformě sympozia. V druhé fázi budou vytvořeny skupiny na základě kurátorského návrhu, který vychází z výběru klíčových slov uvedených ve formuláři, osobních portfolii a medialit. Jednotlivé skupiny pak budou mít prostor pro navržení konkrétních projektů, které by chtěly prezentovat během sympozia. Ve třetí fázi proběhne samotné sympozium, které bude mít podobu v prvních dnech více procesuální, pracovní, soukromou a s postupem dní vyplyne ve veřejnou prezentaci vzniklých uměleckých výstupů.

 

Účast na sympoziu bude honorována a bude zajištěno alespoň jedno společné jídlo denně a pitný režim. Absolventstvu žijícím mimo Brno budou proplaceny případné další nezbytné výdaje. Počet účastnictva bude záviset na počtu přihlášených, v ideální situaci by kolektiv všuderajče přijalo všechny.

 

přihlášení: zde

deadline: 19. 5. 2024

kurátorky: Lucia Bergamaschi, Natália Drevenáková, Hana Magdoňová, Magdalena Šimurdová