Hudebník, programátor a multimediální umělec Alberto de Campo bude v rámci své autorské přednášky hovořit o programování jako umělecké činnosti. V širším kontextu pak představí své aktuální práce pro galerie i koncertní pódium, soustředí na aspekt vývoje nástrojů a jejich použití.

Alberto de Campo vystudoval klasickou kompozici, jazzovou kytaru a elektronickou hudbu v Rakousku a USA. Během práce na Kalifornské universitě v Santa Barbaře vyvinul společně s Curtisem Roadsem dnes hojně používaný software pro partiklovou syntézu zvuku. Jeho současná umělecká tvorba využívá prvky improvizace v akustickém i elektronickém prostředí, účinkuje mj. ve skupinách powerbooks_unplugged a Republic111, kde jako zvukový zdroj používá laptopy bez další amplifikace. Jako elektroakustického hráče jej pak můžeme zaznamenat v souborech Quiet Noise Quartet a Trio Brachiale. Jeho práce pro galerie se zabývají tématy komunikace a mediální archeologie, iniciuje rozsáhlé kolaborativní projekty, jako byl Varia Zoosystematica Profundorum věnovaný hlubokomořské komunikaci, nebo The Ways Things May Go o artificelní kauzalitě. Mezi jeho nejčastější spolupracovníky patří Hannes Hoelzl, s nímž dlouhodobě rozvíjí koncept audiovizuálního anarchivismu. Je profesorem na universitě Duesseldorfu a Berlíně, kde se věnuje generativnímu umění, hudbě a informatice. (http://albertodecampo.net)

Cyklus přednášk Open Eye 2014 pořádá FAMU – Centrum audiovizuálních studí za využití prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2014.

Hostující přednáška i dílna je v angličtině.
cas.famu.cz