Přednáška představí výstavní projekt v procesu zrodu – konkrétně výstavu Apocalypse me, která bude zahájena 2. března 2016 v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. Bude zaměřena na reflexi procesu kurátorské práce, na trvale přítomné napětí mezi tématem výstavy (kurátorskou intencí) a uměleckými díly (uměleckými intencemi). Tematická výstavba výstavy bude představena jako proces, který není ani 14 dní před jejím zahájením zcela ukončen. Představena budou dílčí témata zahrnutá v kurátorské koncepci, jako je „ontologický obrat“ v antropologii a filosofii nebo aktuální diskuze o antropocénu; důraz bude kladen na příklady aktuální umělecké praxe, v níž tato témata rezonují.

Jan Zálešák (narozen 1979) je vysokoškolský pedagog, kurátor a příležitostný kritik. Publikoval knihy Umění spolupráce (2011) a Minulá budoucnost (2013) a ve spolupráci v Janem Brožem knižní extenzi stejnojmenné výstavy SSSSSS (2014). Je autorem tematických výstav Vzpomínky na budoucnost II (Dům umění města Brna, 2013), Moving Image (Futura, 2010) nebo Horká linka (Galerie Václava Špály, 2010).

Místo:
FAMU, Smetanovo náb. 2
Učebna U1, 1. patro.
Přednáška je simultálně tlumočena do angličtiny.

Cyklus pořádá FAMU –
Katedra fotografie a Centrum audiovizuálních studií.