První výstava v nové budově

 
Naše touha vést dobrý život a trávit čas kvalitně dnes vychází z předpokladu, že nic není statické. Dobrý život byl něco jiného koncem 19. století, kam spadá zřízení ostravských městských jatek, a jinak ho vidíme dnes, kdy na jejich místě vznikla galerie současného umění a zabíjení zvířat ztratilo legitimitu. Navíc snad nikdo už nemůže říct, že žádný volný čas nemá. Přesto jsme svým způsobem uvězněni ve své každodenní rutině a neustále se pokoušíme pochopit, jak vlastně žijeme. Optimalizujeme, protože snaha žít dobře s ohledem na sebe i na druhé, k nimž řadíme také mezidruhové interakce a přírodu, to vyžaduje. Prostřednictvím děl čtrnácti umělkyň a umělců různých generací se výstava zamýšlí nad pojmem dobrý život i jeho dobovou a individuální podmíněností. S nadsázkou, groteskně, empaticky, ironicky i kriticky nabízí výstava prostor k intenzivnímu zážitku a volnému zamyšlení nad otázkou, co vlastně je dobrý život a jak jej máme vést. 

 

vystavující: Etel Adnan, Yalda Afsah, Krystian Truth Czaplicki, Oskar Dawicki, Habima Fuchs, Agata Ingarden, Sebastian Jefford, Christelle Kahla, Özgür Kar, Lars TCF Holdhus & Martin Kohout, Pavla Malinová, Zdenek Seydl, Franciszka Themerson, Jana Želibská

kurátoři: Daniela a Linda Dostálkovy, Marek Pokorný

 

Více informací zde.