Spletitá prostorová síť kulturních domů vybudovaná mezi lety 1948 až 1989 na území bývalého Československa není dosud v kontextu české scény zmapována. Dlouhodobě vznikající projekt Oskara Helcela a Martina Netočného si klade za cíl ukotvit tento fenomén, při použití metod urbánní sociologie, jakožto vizuální sondu balancující na hraně edukativního a autorského přístupu. Základní pilíř samotné výstavy je autorská fotografická dokumentace současného stavu kulturních domů vybudovaných v letech 1948 až 1989. Dokumentární přístup autorů zahrnuje rovinu subjektivní vizuální interpretace, zároveň ale buduje mapu jednotlivých KD prizmatem obrazové typologie s informační hodnotou obsaženou v jednotlivých snímcích. Snahou autorů je však obsáhnout co nejširší pole problematiky KD v kontextu postsocialistické transformace. Kurátorkou výstavy je Michaela Janečková.

 

Výstava se koná v rámci Fotograf Festivalu.