Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě [OGV] vyhlašuje otevřenou výzvu na kurátorské projekty pro Galerii Alternativa na rok 2020.

 

Galerie Alternativa je místo pro experiment nejen v oblasti výtvarného umění. Hledáme projekty, vytvořené přímo pro výstavní prostor galerie či jemu přizpůsobené, které se nebojí se nacházet nové způsoby práce s prostorem, časem, médiem, formátem, publikem, dotykem či distancí. Projekty rychlé i pomalé, husté i zředěné, kritické i zasněné, okrajové a odstředivé. Vítáme samostatné autorské výstavy i různé druhy spolupráce.

 

Své projekty posílejte do 31. 7. 2019 na email dolanova@ogv.cz, případně na adresu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, 586 01 Jihlava (s popisem na obálce Alternativa).

 

Návrhy mají obsahovat:
1) koncept kurátorského projektu (nejlépe s obrazovou dokumentací)
2) stručný životopis autorů + kurátora

 

Výstavní prostory se nacházejí v přízemí budovy Oblastní galerie Vysočiny na Komenského ul. č. p. 10, k dispozici je výstavní technika a mobiliář.

 

Dále zajistíme:
• transport, pojištění a ostrahu děl po celou dobu výstavy
• asistenci při instalaci a deinstalaci
• grafické zpracování a vytištění plakátů
• zajištění pohoštění a programu vernisáže (dle přání a po dohodě s vystavujícími)
• honorář pro kurátora (tj. autora koncepce výstavy, může jít zároveň o vystavující/ho) dle aktuálních možností galerie