Pablo Diserens, ice recordings, photo by Irwin Barbé

Instalace Ebbing Ice Lines of the Low Arctic zkoumá zvukové krajiny polárních zón tání ledovců včetně hlasových projevů organizmů, které v tomto prostředí žijí. Zvuková koláž je sestavená z nahrávek pořízených na tajících ledovcích na Islandu a ve Finsku. Přibližuje jemné zvukové předivo zurčení, bublání, pískání a ptačí vokalizace, které jsou příznačné pro biotop, ohrožený oteplujícím se globálním klimatem polárních oblastí.

  

Pablo Diserens zde nabízí poněkud smutný příběh o tom, jak některé projevy přírodní biodiverzity nenávratně z našeho světa mizí. Název instalace je odvozen od označení hranice, za kterou nemohou růst stromy. Podobně je tomu s nezadržitelně se pohybující linií, za kterou voda už nezmrzne.

  

kurátor: Miloš Vojtěchovský