Projekční socha–nástroj I § You je určitým druhem vzpoury proti akusmatické danosti reprodukovaného zvuku. Azucena Losana pomocí projekce nechává ztělesnit zdánlivého mistra za plátnem a ruší napětí i slepou důvěru.

Instalace je součástí programu 13. Přehlídky animovaného filmu v Olomouci a přehlídky současného argentinského experimentálního filmu. Více: http://www.pifpaf.cz/cs/buenos-aires-experiment