PAF je olomoucká kulturní platforma zabývající se filmem a současným uměním, která se ve své dramaturgii dlouhodobě věnuje širokému pojetí fenoménu animace v kontextu kinematografie a vizuálního umění. Mezi ústřední témata a klíčová slova, kterými se PAF dlouhodobě zabývá, patří: animace, archivace, archeologie médií, audiovizuální umění, databáze, digitální kultura, experimentální film, intermedialita, kinematografie, net art, pohyblivý obraz, remediace, videoart, vizuální umění. V rámci PAFu jsou celoročně představovány tematicky zaměřené programové sekce a události.

Mezi hlavní aktivity PAFu v současnosti patří editorská, publikační a nakladatelská činnost v rámci vlastních edičních řad, prezentace českého audiovizuálního umění, příprava kurátorských výstav, projekcí, workshopů a seminářů a celoroční kurátorská a dramaturgická činnost, jejímž vyvrcholením je série pravidelně pořádaných festivalů a událostí v České republice a v zahraničí. V rámci soutěže Jiné vize CZ PAF již deset let důkladně mapuje současnou českou produkci pohyblivého obrazu a věnuje se otázkám jeho archivace, distribuce nebo prezentace v zahraničí.

 

PAF – čtyřdenní festival filmové animace a současného umění (každoročně v prosinci v Olomouci)

PAF – celoroční dramaturgická a produkční činnost

PAF – příprava kurátorských výstav, projekcí, workshopů a seminářů v tuzemsku i v zahraničí

PAF – editorská, publikační a nakladatelská činnost

PAF – účast a prezentace na konferencích, sympoziích a festivalech v tuzemsku i v zahraničí