Současná situace české audiovize, metody její prezentace a podpory jsou spojeny s množstvím již proběhlých nebo plánovaných fundamentálních proměn. Mnohé z nich zásadním způsobem ovlivnila a urychlila pandemie COVID-19 a na ni reagující Národní plán obnovy. V centru zájmu stojí například dynamický přerod největšího podporovatele českého filmového průmyslu Státního fondu kinematografie ve Fond audiovize. Tato změna vytváří prostor nespočtu otázek ohledně pořádání tradičních festivalů a přehlídek. Jaká je čeká budoucnost? Jak se bude vyvíjet systém jejich podpory? A bude pro jejich další vývoj stěžejní integrace nově vzniklých nebo nově podporovaných oblastí, jako jsou např. videohry? Diskuze se koná ve spolupráci s platformou Kreativní Olomouc.
 
2021.pifpaf.cz