Kurátorka: Julie Kačerovská

Host: Kateřina Pěkná

Paperback 2 je druhá výstava členů stejnojmenného seskupení, které se zformovalo

v roce 2012 z absolventů Ateliéru papír a kniha Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Tento ateliér, jenž založil a po třináct let vedl doc. dr. Jiří H. Kocman, fakticky zanikl v roce 2011 a založení volného seskupení bylo nepřímou reakcí na zánik ateliéru, který byl svým zaměřením zcela vyjímečným přinejmenším v středoevropském prostředí.

Paperback tak navazuje na umělecké kategorie Paper Art a autorská kniha (Artist's Book), tedy stále relativně nová umělecká odvětví, která pojímají knihu a papír jako platformu pro volnou tvorbu.

Samotný název Paperback lze tak chápat jako “návrat papíru” i jako termín označující specifický typ vazby, která není žádným knihařským řemeslým šperkem. Je neokázalým praktickým prostředkem splňujícím nároky konceptuálně smýšlejících tvůrců, kterým jde

v rámci médií papíru a knihy primárně o smysl daného projektu.

První výstava nazvaná jednoduše Paperback se konala v roce 2013 v Galerii Deset

v Praze a jejím kurátorem byl Jan Slivka. Na této výstavě autoři představili ještě některé práce ze školních let a tvorbu tematicky navazující na předchozí školní projekty. Již na této výstavě se ovšem objevila témata, ukazující nová směřování jednotlivých autorů, vyplývající z části z jejich dalších osudů po ukončení studia. Výstava Paperback 2 v Galerii města Blanska jde v tomto směru ještě dál, představuje výhradně aktuální tvorbu autorů.

U některých autorů to znamená částečný odklon od konceptuálního přístupu (např. série Newborn Veroniky Horákové Zábršové) nebo i úkrok k jiným médiím (video Meditace Kateřiny Zemanové) či dekorativní experimenty s přetisky nekonečných vzorů (Frapejo Jana Slivky). Tyto projekty vnášejí jisté uvolnění do dřívějších striktně konceptuálních přístupů.

Pro Paperbacky neexistují žádné regule nutně určující společnou formu (papír a kniha). Autoři mají společné východisko, tedy studium v APK a touhu se dál věnovat výtvarnému umění. To, kam kdo z autorů v síti nepřeberných možností zamíří a kam dojde, může být ještě krásné spletité dobrodružství.

 

 

 

Vystavující autoři :

 

Julie Kačerovská (nar. 1985) studovala doktorské studium (2010-2013) a Ateliér papír

a kniha (2004-2010, doc. dr. Jiří H. Kocman) na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.

V roce 2008 absolvovala stáž na Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest

v Maďarsku a v roce 2007 na Akademie für Bildende Künste Johannes Gutenberg Universität Mainz v Německu. V roce 2013 vedla spolu s Janou Pisaříkovou Galerii Aula FaVU VUT v Brně. V roce 2012 organizovala přednáškový cyklus Kniha jako forma umění v Domě umění města Brna. Byla organizátorkou a kurátorkou mnoha výstav a worshopů zaměřených na autorskou knihu a tzv. Paper Art. V roce 2011 založila minigalerii Art Armarium v Moravské zemské knihovně v Brně. V roce 2011 získala hlavní cenu

v celoevropské soutěži Artists Books on Tour – Artist Competition and Mobile Museum.

 

Tomáš Rybníček (nar. 1985) studoval obor Speciální pedagogika a Výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2005 – 2012) a v Ateliéru papír a kniha na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, vedoucí ateliéru doc. dr. Jiří H. Kocman (2008-2010). V letech 2013-2015 působil jako vedoucí Muzea města Tišnova, kde realizoval řadu výstav včetně výtvarných řešení a návrhů doprovodných tiskovin. V roce 2014-2015 se podílel na doprovodných a edukačních programech k výstavám v Adam Gallery v Brně.

V roce 2014 navrhl urny pro Les vzpomínek – přírodní hřbitov v Praze Ďáblicích, v rámci společného projektu organizace Ke kořenům a Správy pražských hřbitovů. Od roku 2015 pracuje na Oddělení stavby výstav Moravské galerie v Brně.

 

Jan Slivka (nar.1986) studoval v Ateliéru papír a kniha na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v letech 2005-2011 (doc. dr. Jiří H. Kocman). V roce 2010 absolvoval stáž v ateliéru grafiky na Cluj-Napoca Academy of art v Rumunsku a v roce 2007 v grafickém ateliéru na Akdeniz university v Turecku. V letech 2011-2015 pracoval v restaurátorském oddělení v Židovském muzeu v Praze. V roce 2012 spolu s Ondřejem Zatloukalem založil designerské studio Calico, jež v roce 2015 obdrželo 2. místo v mezinárodní soutěži Fedrigoni Top Award v kategorii obalový design (Londýn).

www.calico.cz, www.zrestaurovat.cz

 

Veronika Horáková Zábršová (nar. 1982) studovala v Ateliéru papír a kniha na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v letech 2004-2010 (doc. dr. Jiří H. Kocman), v roce 2006 absolvovala stáž na Ecole Supérieure d’Art de Lorient ve Francii, v letech 2001-2004 studovala v Ateliéru užité malby na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění.

V roce 2000-2001 se účastnila Kurzu současného umění při Galerii Velet a Galerii Sýpka na zámku v Kuřimi.

 

Kateřina Zemanová (roz. Valášková) (nar. 1986) v letech 2011-2012 studovala v Ateliéru grafický design 2 (Mikuláš Macháček) a v letech 2006-2011 v Ateliéru papír a kniha (doc. dr. Jiří H. Kocman) na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. V roce 2008/2009 absolvovala stáž na Ecole Supérieure d’Art de Lorient ve Francii. Účastnila se mnoha českých i zahraničních seminářů a výtvarných workshopů. V roce 2011 organizovala společně s Julií Kačerovskou mezinárodní workshop podporovaný fondem Evropské unie “Itinérances en images” (spolupráce Francie, Belgie, Česká republika). Od roku 2012 pedagogicky působí na SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově, od roku 2013 zde působí jako vedoucí oboru Grafický design.

 

host:

Kateřina Pěkná (nar. 1986) studovala Ateliér Sochařství I na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v letech 2006-2012 (prof. Michal Gabriel), v roce 2010 absolvovala stáž na Cluj-Napoca Academy of art v Rumunsku a v roce 2010-2011 v École Regionale des Beaux Arts v Rennes ve Francii.

www.katkapekna.tumblr.com