grafický design: Žofia Fodorová, Magdalena Konečná

Výstava Papír a film tematizuje umění autorské knihy a autorského filmu, definuje prostor, kde se setkávají materialita, tradiční, experimentální a současné tendence v přístupu k výtvarným kategoriím dvou odlišných médií. Kniha se jako moderní umělecké dílo etablovala v 60. letech, film v době světových avantgard. Obě experimentální formy tradičního média oscilují na pomezí neustálého dialogu mezi současným uměním a bohatými vnitřními často solitérními světy autorů, jejich hlasy se ozývají někdy až posléze nebo prostřednictvím šťastných nálezů v pozůstalostech, v šuplících či archivech. Přizvaní autoři jsou komplexními umělci, účastní se všech fází tvorby a přípravy díla, včetně výběru papíru, formátu, vazby a dále publikace a distribuce. Výběr autorských knih i filmů poukazuje na tendence současných umělců a umělkyň, kteří s médiem knihy a filmu udržují kreativní dialog. Autorské knihy v galerii se proměňují v instalace nebo galerijní situace, filmy opouštějí promítací aparáty a nabízejí nové možnosti čtení.

 

kurátor*ka: Michal Kindernay & Klára Zahrádková
instalace: Patrik Trska, Mikuláš Suchý, Honza Tomšů, Ondřej Konrád, autoři a kurátoři
poděkování: Zdeněk Helfert, Anka Helfertová, Kristina Fišerová, Marie Kohoutová, Michaela Kukovičová, Ondřej Trnka, Vladimír Just