Výstava Paralelní linie je pro velký zájem a zajímavé ohlasy prodloužena do 15. ledna 2012. Do konce roku 2011 bude otevřeno ve dnech 20. – 23. prosince, a dále 26. – 30. prosince. V novém roce pak platí otevírací doba úterý – neděle, vždy od 13 do 18 hod.

Výstava Paralelní linie vychází z vnitřní i vnější podobnosti prací Adrieny Šimotové (1926) a Josefa Bolfa (1971) a představuje díla pocházející výhradně ze soukromých sbírek a z různých časových období.

Paralela mezi tvorbou generačně vzdálených autorů je zřejmá: existenciální tíseň, emoce provázející smrtelného člověka. Jejím nezbytným prvkem je tělesnost – u obou umělců přímo autoanalytická. U
Adrieny Šimotové v jejích „fyzických“ otiscích, u Josefa Bolfa v depresivních, zhroucených hrdinech stále téhož příběhu. Tato tělesnost je navíc na první pohled genderová; jasně rozeznáme ženský a mužský přístup jako důkaz čisté upřímnosti. Společné téma – navíc velmi široké – není to jediné, co nás v díle autorů svádí ke srovnávání. Je to i způsob vyslovení, tichá řeč, pocity jinak než uměním nevyslovitelné. Smutek i radost, soucit i láska, samota muže a samota ženy.

Výstavní duel využívá společný potenciál tvůrců v mnoha aspektech. Jejich komplementarita je i ve formální stránce (Bolf versus Šimotová) – k temnu světlo, k černému monochromu jasný pigment, k drsné struktuře jemná, k výrazné stopě barvy lehký dotek. Zároveň je zastoupena i šíře autory využívaných médií – malby, kresby, papírové objekty. Výběr zdůrazňuje přítomné konkrétní prvky tělesnosti, ono surreálné „hlava-ruce-srdce“, protipóly fyzického těla a mysli. V tvorbě Bolfa i Šimotové se často objevují právě jen jednotlivé zástupné orgány, které vyjadřují nepřítomný celek.

Duchovní sounáležitost, toto banální vyjádření asi nejlépe vyjadřuje smysl komparace Šimotové a Bolfa. Toto zřejmé napojení je zde přítomné. Podobně jako krása, jejíž otázka je, jak víme, v umění podružná.

Výstava Paralelní linie je otevřena od úterý do neděle v době 13 – 18 hod.