grafická úprava: Pavel Tichoň

Vernisáž začne ve Štorchově síni Městského muzea v 17:00 a poté se přesune do Galerie plastik, kde v 18:30 zazní koncert Marie Ladrové.

 

Ve výstavě Paralely v Městském muzeu a galerii Hořice půjde o propojení, interakci i konfrontaci tvorby šesti autorů prostřednictvím různých forem osobitých výtvarných výpovědí. Jejich dílo se pohybuje na pomezí abstraktního a reálného sdělení. Najdeme zde společné duchovní průsečíky, jež se dotýkají obecné symboličnosti a hledání základních principů. Společný projekt představí výtvarníky, kteří se v současné době velmi dobře prezentují na české i mezinárodní výtvarné scéně. 

  

Sochař Jindřich Zeithamml, profesor sochařského ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze, je spjat s Hořicemi od studijních let, která prožil na zdejší Střední uměleckoprůmyslové škole sochařské a kamenické. Jeho tvorba je charakteristická minimalistickými tvary, vycházejícími ze základních geometrických obrazců, kterým povrchová úprava dodává sugestivnost, směřující ke spiritualitě. Monika Immrová a Jakub Lipavský prošli jako studenti jeho ateliérem na pražské akademii. Zřetelným tématem tvorby Moniky Immrové je řešení vztahu mezi hmotou a prostorem. V Hořicích můžete vidět její sochy i soubor reliéfů. Jakub Lipavský se zde představí objekty z betonu a železa.

  

Miloslav Moucha je český malíř významný v evropském kontextu výtvarného umění. Část svého života prožil ve Francii, kde působil jako profesor na École des BeauxArts v Besançonu. Svými díly je zastoupen ve významných českých i zahraničních sbírkách, mimo jiné i v Musée National d’Art Moderne Centre Georges Pompidou v Paříži. Malíř Vladimír Véla vystudoval AVU v Praze. Jeho práce můžeme vidět ve sbírkách Národní galerie v Praze, v Oblastní galerii v Liberci a v soukromých sbírkách v Čechách i zahraničí. Zdeněk Trs, absolvent pražské AVU, zde představí své obrazy, typické nebývalou jemností a čistotou výtvarného projevu. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Národní galerie v Praze a v soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí. 

  

Hořická výstava nabízí pohled na jedinečné setkání autorských výpovědí, jež k divákovi často promlouvají výtvarným jazykem základních archetypálních tvarů, jindy se dotýkají hranic konkrétního zobrazení, ale většinou jsou jejich prostředky omezené na pouhá naznačení věcného obsahu. Díky lapidárnímu rukopisu, který autoři vesměs používají, je jejich dílo pro diváka více otázkou než odpovědí, spíše podněcuje proces úvah než jejich výsledky.

  

kurátorka: Jarmila Gregorová 

realizace v Galerii plastik: Filip Jakš

  

Výstava Paralely bude k vidění paralelně v Městském muzeu i v Galerii plastik.