Mezinárodní výstava PATA I – VÝMĚNA DATABÁZE mezi Českem a Německem  – Brian R. Smith UK, Franziska Hufnagel D,

Lukas Troberg D, Václav Girsa CZ, Andrea Lédlová CZ

performance Briana Reffina Smitha během vernisáže

Allons les enfants de la 'Pata, le jour de gloire est arrivé …její absurditou a paradoxem ovlivněná logika přichází na scénu, když se běžné poměry stávají neúnosnými (úryvek z textu Thomase Grötze pro katalog ‘ Pata I, 2017). 'Patafyzika řeší neřešitelné, správné a chybné, ano i ne, 0 a 1 rovnocenně. V tomto smyslu je to kvantová filozofie, jejíž vlnová funkce nezkolabuje. Schrödingerova ubohá kočka je živá i mrtvá, jak uvnitř tak vně krabice a zároveň filozofující i chytající kolem sebe pobíhající myši…(z textu Briana Reffina Smitha pro Katalog ‘PATA I, 2017) Výstava konaná při příležitosti Česko – německého jara. Tuto iniciativu podporují: Goethe institut v Praze ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo a Česko-německý fond budoucnosti.