Patrik Hábl

Autor výstavy si klade otázky, zda obrazy potřebují mít své měřítko, poměr i správnou velikost. Proč jsou některé obrazy malé a jiné velké, zda může být malý obraz proveden následně ve velkém měřítku, nebo naopak. Existuje přímý vliv měřítka, obsahu a formy na diváka? Výstava je zároveň jakousi redefinicí malby, kdy je rám stahován plátnem a jinde je nahrazen cetrisovou deskou, oknem nebo samotným prostorem. Na výstavě se objevuje nejmenší obraz Poutnice, který vznikl před 20 lety. Ten samý motiv je pak zasazen i do většího měřítka. Dlouhodobě Patrika Hábla zajímá spojení obrazu a prostoru.

 
Kurátorka výstavy: Miroslava Ptáčková

 
Komentovaná prohlídka: sobota 12. 10. v 16 hod.