Instalaci tvoří třicet tři vizuálně proměnlivých obrazů, které jsou zapuštěné ve střílnách. Látky, které z obrazů vychází, odkazují k tématu násilí, ale zároveň k proměně krajiny, kterou by divák prostřednictvím obrazů měl vnímat. „Autor zvolenou formou akcentuje barevné prolínání červené, černé a bílé barvy a zároveň do střílen vkládá obrazy, jež jsou oním pohledem do prostoru. Projekt Střílny má tak mnoho přesahů a konotací, ať se již jedná o války nebo další souvislosti spojené s  násilím, které neodmyslitelně provázejí dějiny lidstva do současnosti,“ vysvětluje kurátor instalace Zdeněk Freisleben. Autor ve své instalaci pracuje s architekturou letohrádku Hvězda i s historickými souvislostmi místa, které je spojeno s bitvou na Bílé hoře. Současně ve svém projektu tematizuje stavební účel střílen, které měly funkci obranné palby, a jejich účelem bylo zraňovat blízké okolí. Instalací odkazuje Patrik Hábl na téma obrazu v architektuře a k proměně prostoru. „ Zajímá mě, jestli můžou být divák a architektura proměněny. Nechci šokovat. Naopak, obrazy, které jsou umístěné ve střílnách, se stávají rámem a splývají s původní architekturou,“ dodává k projektu Patrik Hábl.