Zvrátit budoucnost. Jakkoli se tento termín může zdát žádaný, je těžké mu v jakémkoli směru vyhovět. Mnozí mohou vnímat název výstavy ve spojitosti s událostí na řece Bečvě, která prošla katastrofou neslučitelnou s biodiverzitou obsaženou v tomto křehkém environmentu. Jakým způsobem zvrátit něco, co ještě nenastalo? Termín, který v sobě spojuje minulost/současnost s budoucností, a to je právě to, o čem bychom měli nyní přemýšlet. Patrik Kriššák připravil výstavu stávající ze zhmotněné touhy zvrátit budoucnost prostřednictvím obrazů podmořských korálů.