Výstava se vztahuje k fotografii hledající hranice vnitřní a vnější zkušenosti s obrazy a s prostředím, které nás obklopuje. Motivy nalezených zátiší, krajin a přírodních fenoménů autor zobrazuje v částečně abstraktních kompozicích.

 

Terezie Nováčková k výstavě Pavel Matoušek / Obrazy zkušenosti v roce 2019 napsala:

[…] Tak jako lidská mysl kopíruje povahu světa svou schopností transgrese, tak je také transgresivní umělecké dílo, které není absolutním záznamem těchto světů, nýbrž je zde, aby k nim pouze odkazovalo, upozorňovalo na ně, poskytovalo prostor k nabytí vlastní zkušenosti. Nutno podotknout, že právě fotografie je v tomto ohledu výjimečným médiem, neboť přesnost jejího zobrazování světa je paradoxně velmi nejednoznačná, uvážíme-li, že čtení jejich obsahů závisí vždy na daném kontextu a zkušenostech konkrétního diváka. […]

 

Pavel Matoušek *1989 v Praze studoval ateliér fotografie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, Ústí n. Labem prof. P. Baňka / Lukáš Jasanský. V tuto chvíli zde studuje doktorandské studium v oboru Vizuální komunikace a jeho školitelem je prof. Ludvík Hlaváček.