Viditelné je prolomeno v okamžiku pocitu.
LYOTARD, Jean-Francois. Malířství, anamnéza viditelného, in: Návrat a jiné eseje. Herrmann, Praha, 2002, s. 45.

Výstavní soubor představuje aktuální výsledky doktorského výzkumu Pavla Matouška nazvaného "Umění jako zkušenost". Autor se věnuje studiu vybraných prvků vztahů estetického působení a možnosti přenosu zkušenosti – prožitku mezi autorem výtvarného díla a divákem. Zobrazuje věci všední, na prvním místě je vizuální kvalita objektů a způsob jejich zachycení. Polo-abstraktní fotografické obrazy fungují jako katalyzátor vnímacích procesů a nutí diváka k znejistění vlastních strategií konzumace viděného.