Pavel Mrkus se pohybuje v celé šíři umění. Byl již schopen zhostit se obtížných institucionálních úkolů, jakými jsou několikaletá pedagogická činnost v Japonsku a následně v Čechách, osmileté působení ve funkci děkana vysoké umělecké školy, expertní činnost v oblasti nových technologií i úspěšná praxe navrhovatele výstavních projektů včetně návrhu výstavy Umění navzdory času. Vedle toho je Pavel Mrkus umělcem ovládajícím metaforické způsoby myšlení a výrazu, které mu umožňují přistupovat k vědeckým a technickým objevům se zobecňujícím nadhledem.

 

kurátor: Ludvík Hlaváček