Škola jako rukojmí přímé akce

Přímá akce v kontextu politiky znamená určitou intervenci, v některých případech i násilnou, která nevznikla na základě běžné diplomacie nebo hlasování.Ti, kteří přímou akci provádějí, se nevyčerpávají čekáním na konsenzuální souhlas a právě v tom spočívá jejich síla. Nečekat na souhlas k akci a nespekulovat příliš o konsekvencích je shodou okolností i často potřebná výbava performera.Ve svém příspěvku bych se rád věnoval některým paralelám mezi přímou akcí v politickém slova smyslu a akčním uměním. Zvláště mě budou zajímat “přímé akce” prováděné studenty v prostředí školy nebo v průběhu vzdělávacích akcí. Zajímat mě bude také možný potenciál ateliérů performance na vysokých uměleckých školách jako center vzdělání v občanské neposlušnosti.

Pavel Sterec (nar. 1985) je student doktorandského programu na UMPRUM. V roce 2011 byl nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého.

Vernisáž přechází ve finisáž. Jednodenní akce v rámci Festivalu Fluidum #4 ENDGAME.