Paweł Althamer a Artur Żmijewski patří mezi nejvýznamnější osobnosti
kritického umění – výrazného proudu polského umění, spočívajícího v
kritickém zpracování aktuálních témat veřejného života.