Tradiční výstava umění koncipována formou uměleckého salónu. Základem se stala myšlenka prezentovat každoročně obrazy, sochy a konceptuální umění přátelsky související s osobou malíře Daniela Balabána. Výběr vystavených děl je místně specifikován výstavními možnostmi galerie. Podmínkou k vystavení díla je pouze kladný vztah k osobě Daniela Balabána a k projektu, který je od roku 2016 cyklicky nazýván Permutace. Vystavené díla jsou tradičně vystavena bez popisků pro ne-hierarchické vyznění.