Výstava Petra Fialy v GASK se zaměřuje na krajinomalbu, což je téma, které nejen portrétuje vnější vzhled přírody, ale které (zejména od romantismu 19. století) skrze přírodu zviditelňuje vnitřní život člověka.

Obrazy Petra Fialy (*1969) představují bránu do světa pohybujícího se na pomezí věcné skutečnosti a snové záhadnosti. Jeho kontemplativně pojaté výjevy formálně navazují na evropskou malířskou tradici, a to jak ve smyslu klasických žánrů (interiér, zátiší, krajina), tak ve smyslu pozorně namalovaných či nakreslených námětů zasazených v perspektivní prostorovosti. Nejde však o pouhou bezmyšlenkovou nostalgii. Autor do své tvůrčí řeči vetkává lekce moderních senzibilit (Rousseau, symbolismus, surrealismus) a především živou výpověď o vlastních citových a myšlenkových stavech jako člověk na začátku 21. století.