Petr Kopl si pro spolupráci s dětským časopisem Čtyřlístek připravil několik příběhů,
v kterých představuje dvě čarodějnice Morgavsu a Morganu. Obě postavy mají základ v legendě o králi Artušovi, kde vystupují jako nevlastní sestry anglického krále. V druhém dílu nazvaném Morgavsa & Morgana – Babojedská patálie se čarodějnice střetávají se zlou Elainou. Vede se boj, v kterém se proměňují žáby ve světložrouta a temnomilky v babojeda… Kdo zvítězí?
Kopl zprostředkovává dětem legendisticko-pohádkový svět příběhem s nadsázkou a jasně stanovenou hranicí mezi dobrem a zlem. Autor je znám, že příběhy nepřevádí do komiksové podoby v nejklasičtějším podání, ale vytváří pro ně prostředí s vlastní svébytnou světelnou a pohybovou estetikou, které podřizuje postavy, architekturu a okolní krajinu. V dětském komiksu Morgavsa a Morgana se kvůli pochopení malých čtenářů vzdává komplikovanějšího rozehrání příběhu, ubírá na dynamice a na detailu pozadí. Soustředí se pouze na dramatické a herecké vyznění postav (časté užívání slovních hříček, které, kupodivu, odvádí od zcela dětského pohledu). V nastíněném kontrastu autorova pojetí výtvarně odlišných stylů (vystavujeme také krátké ukázky z komiksu Drákula a Pes Baskervilský) je dobře patrná hranice mezi komiksem určeným pro děti a pro dospívající či dospělé, kterou zkušený ilustrátor dokáže jasně určit a které se dokáže zcela podřídit po výtvarné stránce. Otázkou zůstává nakolik je tato hranice životodárná, prospěšná a udržitelná pro obsahově i formálně stále nejasnější českou komiksovou legendu – dětský časopis Čtyřlístek.