29. listopad 2017 – 11. únor 2018

Výstava představí výběr tvorby sochaře Petra Stanického (1975), který působí také jako vedoucí jednoho z nejprogresivnějších ateliérů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – Design skla. Jeho práce jsou součástí sbírek řady českých i zahraničních galerií, včetně Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Výstava bude tematizovat a uvádět do širšího kontextu autorovy tvorby dílo #14, od roku 2013 umístěné v průchodu 14. tovární budovy, které je reakcí na konstruktivistický potenciál industriální architektury Zlína.

Kurátor výstavy: Vít Jakubíček