Petra Švecová (*1975, Praha) je absolventkou AVU v Praze (M. Knížák, V. Kokolia, V. Skrepl). Jeden rok strávila na stáži v Drážďanech (W. A. Scheffler). Už od počátku nástupu na scénu současného umění si zvolila malbu jako hlavní medium svého uměleckého vyjádření s důrazem na klasický způsob zacházení s obrazem a se samotným procesem malby. Hlavním tématem Petry Švecové je hledání vazby mezi abstrakcí a realitou.

 

Malba, která se reality dotýká, ale neopisuje ji, nekopíruje, abstraktním vyjádřením se vciťuje do skutečnosti. Konkrétní tvary předmětů či krajin se prolínají a ztrácejí, vtiskávají se do paměti, ale po chvíli jsou zapomenuté pod vrstvami dalších vjemů. Hledáním hranic individuálního prostoru vzniká jakási mapa myšlenek a pocitů, které nejsou náhodné. Stejně tak není náhodná práce s barvou, vymýváním barevných vrstev dochází k vydělení prostoru, který se stává oknem do paralelní dimenze. Některé vrstvy barvy, které ulpěly, už nejdou odstranit, nastává tak proces mizení vtisknutý do paměti. Obraz tak přináší pochybnosti do mysli diváka, připomíná nám, že v našem známém světě vidíme jen malou část, jež je součástí mnohem většího celku.

 

kurátorka: Michaela Jermanová