Vizuální umělkyně Petra Vlachynská se na aktuální výstavě v Galerii Synagoga soustředí zejména na objektovou tvorbu, ve které experimentuje a zkoumá neobvyklý sochařský materiál. Jde o měkký molitan, který autorka tvaruje, vrství a namáčí do tónovaného parafínu. Mimo atypický materiál má důležitou roli také barevnost povrchu molitanových objektů a drobná narušení výchozího tvaru či přímo křehkost jejich povrchu, který záměrně praská. Na povrchu objektů se tak tu a tam vytváří drobná struktura pavučin a lomů. Výstava mimo jiné rozvíjí téma monochromní barevnosti, rytmu a plochy. Do výsledné podoby objektů se rovněž zásadně promítá proces tvorby, kdy autorka sama nechává prostor náhodě a improvizaci.

 

Autorka prostřednictvím výstavy nazvané Tektonika plochy také určitým způsobem podvědomě reflektuje specifika sakrálního prostoru spojeného s judaismem. Důrazem na abstraktní vizuální slovník, který koresponduje s pojetím výzdoby vycházející z judaismu, kdy se v tomto posvátném prostoru mohla objevit pouze dekorativní či ornamentální výzdoba. Můžeme tak hovořit o vzpomínce či oživení tradice, která je v českém prostředí přítomna doslova na každém kroku, ale byla násilně potlačena totalitními režimy 20. století a následně vytěsněna ze života české společnosti.

 

kurátor: Matouš Karel Zavadil