Zveme na přednášku Janicy Šipulové na téma Placemaking v Brně. Jaké potenciály transformace nabízí současná města? Moravské náměstí, zkušenosti z Vídně a vize praxe Consequence Forma Architects.

 

“Smysl, prostor a strategie. Vztahy mezi lidmi a místy. Chceme se společně s vámi zamyslet nad transformací měst, které jsme všichni součástí a to nejen se svými nároky na životní prostředí. Chceme představit proces navrhování našeho projektu Park na Moravském náměstí a zamyslet se nad dalšími potenciály lokálního maxima, které nabízí samotné město Brno. Transformace v podobě taktického urbanismu, zapojení občanů, spolků, podniků už probíhá a je otázkou, jak ji naše města využijí. Aneb, spolupráce je nevyhnutelná. Aktivita je žádaná a kompetentnost nutností!”

 

Janica Šipulová je spolu s Martinem Sládkem hlavní architektkou praxe Consequence Forma. Tento architektonický ateliér pracuje s přesahem do urbanismu, strategie plánování a landscape architektury.