Platfroma (pro současné umění), nebo také Galerie města Ostravy se transformovala v PLATO, více zde.

 

Galerie města Ostravy je nová kulturní instituce, založená v roce 2013. Její vznik je naplněním dlouhodobě uvědomované potřeby výstavní instituce typu městské galerie, která je součástí nové tváře Ostravy jako města, ve kterém umění a kultura zaujímají důležitou pozici pro jeho rozvoj a další směřování. Základní ideou Galerie města Ostravy (GMO) je instituce bez vlastního sbírkového fondu, zaměřená na prezentaci špičkového současného domácího i zahraničního výtvarného umění. Hlavním vkladem galerie jsou prostory o rozsahu výstavních prostor přes 1000 m2 celoročně a 4800 m2 po část roku, umístěné ve dvou rekonstruovaných průmyslových objektech. Tyto objekty kombinují klasický galerijní sál typu „bílé krychle“ (multifunkční aula Gong) s monumentálními a netradičními prostory v nitru původní industriální architektury (historická budova Trojhalí Karolina) a umožňují instalaci různých typů a formátů současného umění. Galerie města Ostravy je příjemcem víceleté účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, současně schválené až do roku 2016. Provozovatelem galerie je Trojhalí Karolina, zájmové sdružení právnických osob, jehož členy jsou statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast Vítkovice.