PLATO Ostrava je městskou příspěvkovou organizací, jejíž aktivity se uskutečňují také za podpory Ministerstva kultury ČR. PLATO nabízí diskusi o podobách, možnostech a smyslu současného umění a je prostorem otevřeným všem, komu záleží na přítomnosti a budoucnosti.

 

Vlastní aktivity PLATO Ostrava se opírají o přirozenou souvislost s mezinárodním děním a představují různé způsoby přemýšlení výrazných tvůrců současného českého a světového výtvarného umění. PLATO Ostrava seznamuje publikum a veřejnost s teoretickým zázemím vnímání a rozumění uměleckým dílům v souvislosti s podmínkami jejich vzniku a cesty k divákovi. Zprostředkovává současné výtvarné umění z hlediska jeho interdisciplinarity, společenských funkcí a v kontextu dalších druhů umění.

Konečným sídlem PLATO Ostrava se v horizontu několika let stanou zrekonstruovaná památkově cenná městská jatka v centru Ostravy z konce 19. století. Do té doby bude sídlit v bývalém hobby-marketu Bauhaus na ul. Janáčkova 3139/22.

 

Činnosti PLATO Ostrava předcházel tříletý projekt Galerie města Ostravy / Plato – platforma (pro současné umění) Ostrava, který byl k 31. 12. 2016 ukončen. Umělecky a obsahově projekt zaštiťoval Marek Pokorný, který následně převzal funkci ředitele PLATO Ostrava.