Výstava Moving Architecture prezentuje Roberta Konieczného a ateliér KWK Promes, autory rekonstrukce ostravských jatek. Mimořádné zpřístupnění stavby. Tématem výstavy je pohyblivá pěšinka.

 

Pohyblivé prvky používáme v budovách, které navrhujeme, již mnoho let pro jejich schopnost měnit výraz architektury a přizpůsobovat ji proměnlivým podmínkám. Ke každému zadání projektu přistupujeme kreativně a snažíme se najít tu nejlepší možnou odpověď a někdy se nám podaří přijít s něčím zcela novým. Pohyb v našich návrzích nikdy není samoúčelný. Naopak, je to vždy výsledek hluboké reflexe a může být součástí řešení problému nebo několika problémů současně, přetvořit budovy nebo začlenit prostor v jejich okolí.

 

Konceptualismus je oblast, v níž se cítíme jako doma. Každý náš návrh stojí na silném konceptu, který pak definuje i pozdější řešení. Díky tomuto pragmatickému a logickému přístupu jsme schopni se oprostit od formálních omezení a vydat se do neznáma. Díky ochotě riskovat se občas dostaneme ke skutečně inovativním řešením. Podrobíme-li naše návrhy kritickému pohledu, dokážeme identifikovat několik společných témat, kterým říkáme pěšinky designů, přičemž pro každou z nich je typický specifický motiv, ať už imateriální, topografický nebo mobilní.

 

Propojení mezi jednotlivými návrhy jsou znázorněna na mapě pěšinek designů. Ty, které sdílejí společné rysy, se nacházejí na stejné pěšince, zatímco ty, které pracují s několika vlákny, leží na křižovatce několika pěšinek.

 

místo konání: bývalá městská jatka, Porážková ul.

 

Pořádá statutární město Ostrava. Více informací zde