Výstava představuje kompletní soubor děl malířky Míly Doleželové ze sbírky Muzea romské kultury v Brně. Míla (Bohumila) Doleželová (1922–1993), která si Romy (nebo přesněji Cikány, jak je sama nazývala), oblíbila už od doby svého dětství, zasvětila podstatnou část své tvorby zpracovávání romských námětů. Vytvořila celkem asi 1800 obrazů, z nichž minimálně 600 je prvoplánově spjato s romskou tématikou. Výstava přibližuje zejména první fázi malířčina díla – pokus o pohled na život Romů jakožto exotického etnika střední Evropy (50. léta a první polovina 60. let), a také druhou fázi tvorby do poloviny 80. let, v níž specifické antropologické rysy Cikánů jí posloužily při tvorbě prototypu a předobrazu Člověka. Výstava se koná v rámci 14. ročníku Světového romského festivalu Khamoro 2012.