Práce Petra Válka, Ondřeje Merty a Marie Komarové propojuje hudební, performativní a instalační situace. Terén ve spolupráci s Vasulka Kitchen a Bastl Instruments zve na komponovaný večer Plechy a neplechy, připravený v rámci právě probíhající výstavy Petra Válka – Přítvory (a jiná havěť) ve Vasulka Kitchen Brno. Večer je zároveň příležitostí pro slavnostní křest katalogu Petra Válka, který vyšel v edici 100 ks se zvukovým nosičem Vape Lost Piano Recordings 24.1.1976 za sníženou cenu.

www.vasulkakitchen.org  

 

Petr Válek je výtvarný umělec, youtuber a hudebník, žije a pracuje v Loučné nad Desnou v pohoří Hrubý Jeseník od roku 1976. Vyučil se kameníkem, pracoval jako ošetřovatel v domově důchodců, teď se živí jako umělec. Staví mechanické a elektro-mechanické zvukové nástroje, různé samohybné, či kinetické objekty. Jako Der Marebrechst – muzikant-vynálezce-výrobce v domácím studiu na zahradě, nebo v krajině nahrává “instruktážní” videa, která zveřejňuje na facebooku.

https://bit.ly/3707ISW  

  

Ondřej Merta je hudebník/kazatel vycházející z prostředí industriální samoty. Slovo v prostoru bez lidí působí nepatřičně, což přirozeně vedlo k apropriaci hudby pro potřeby liturgie, evangelia. Témata kázání, která jsou přirozeně formulována v konkrétním místě a čase (nelze zaměňovat s improvizací), přináší široké spektrum souvislostí od kolonialismu a post-koloniálního uspořádání světa, přes hluboké okouzlení stvořením (rozumněj všehomírem), až po ryze ontologické otázky skryté do závoje existenciální melancholie.

www.bastl-instruments.com  

 

Maria Komarova je umělkyně běloruského původu, která se zajímá o postdramatické divadlo, ale také o zvukové a výtvarné umění. Pro většinu její práce je charakteristické použití obvyklých věcí v neobvyklých kontextech se snahou změnit úhel pohledu / poslechu ve vztahu ke každodennímu životu. Maria je studentkou katedry Scénografie Alternativního a Loutkového divadla na DAMU. V současné době žije v Bruselu a pracuje jako stážistka pro uměleckou platformu pro zvukové umění a nová média Overtoon. Maria je spoluzakladatelkou kolaborativních projektů jako: festival Performensk v Minsku (Bělorusko), divadelní skupiny PYL a dívčí kapely kaine anung.

www.mariakomarova.wordpress.com