Pod názvem Pluriform & Simultaneous (Vícetvarový & Simultánní) představuje Galerie Jiří Švestka poprvé v České republice díla významného holandského malíře Jan van der Pola. Van der Pol pozoruje, všímá si a sbírá. Ve většině textů o jeho díle, se autor sám odvolává na sbírku afrického umění a rozsáhlou sbírku motýlů a brouků, které zdědil po svém otci. Podobně jako sbírky upozorňuje i on svými obrazy na rozmanitost, která se nachází všude kolem. Nedělá to kvůli romantickým nebo nostalgickým pohnutkám, neuniká realitě. Jádrem jeho fascinace – která simultánně odkrývá fundamentální sbližování – je mu vnímání, pozorování, všímání si a empirický náhled. Stejně tak je mu vlastní kritický zájem o technologie, přírodu a vědu. Zájem, který je podmíněn silným a úzkým vztahem k době, ve které žijeme. V tomto ohledu lze jeho obrazy vnímat zcela v souladu s dlouhou a bohatou tradicí holandského umění od krajinářů zlatého věku malby v 17. stol. až po formální experimenty Pieta Mondriana a skupiny De Stijl.

Díla Jan van der Pola (nar. 1949 v Holandsku, vystudoval na Rijksacademie v Amsterdamu, žije a pracuje v Amsterdamu, přes 25 let vyučoval malířství na Královské akademii výtvarných umění v Haagu) se nacházejí v nejvýznamnějších holandských a světových veřejných a soukromých sbírkách.