Si šťastným článkom nukleárnej rodiny? Vytvára status quo, i keď je ako koncept relatívne mladá. Pojmy zadržiavajú veci v nehybnosti. Vymenila by si individuálne istoty za kolektívne práva? Spomenieš si na poslednú redefiníciu ľudských práv? Cítiš sa byť človekom? S akým druhom organizmov sa najviac stotožňuješ? Akému zvieraťu sa najviac podobáš? Ktorou rastlinou si? Si globálnym občanom? Za ktorý živočíšny druh by si lobovala? Projektuješ ľudské vlastnosti do neľudských entít? Nazývaš cudzích vlastnými menami? Koľko generácii potrvá proces vývoja umelej inteligencie do jej singulárnej podoby? Si s ním šťastná?

Martina Růžičková se rozhodla využít velkorysý prostor Galerie 209 pro prezentaci své diplomové práce. Ve svém projektu zpracovává koncept polyamorního soužití coby spekulativního plánu pro blízkou budoucnost. Výslednou podobou konceptu je pak architektonický návrh obytného komplexu pro nové módy mezilidského a mezidruhového soužití.

Martina Růžičková je studentkou Ateliéru Intermédia.

Součástí prezentace bude přednáška Nástin univerzání teorie aparátů filosofa Lukáše Likavčana. Přednáška začne v 18:00.